Artikler

Hvor stor er boligen min etter 1. januar 2024? Nye regler for arealmåling

20. desember 2023

To eiendomsmeglere fra Attentus som har bygningstegninger mellom seg på et bord. Foto.

1. januar 2024 trer de nye reglene for arealmåling i kraft. Endringene skal bidra til mer tydelig og forståelig informasjon for begge parter i forbindelse med et boligsalg. Her forsøker vi å klargjøre noen av de viktigste endringene.

Bakgrunn og de viktigste nye begrepene du må lære deg:

Ut med P-Rom og S-Rom:

De tidligere betegnelsene "P-Rom" (primærrom) og "S-Rom" (sekundærrom) vil ikke lenger bli benyttet. En svakhet ved dagens regelverk, er at rommene i en bolig har vært definert som hhv. primærrom og sekundærrom basert på funksjonen til rommene – uten at rommene nødvendigvis formelt sett har vært godkjent til formålet. Dermed kan rom som i godkjente byggetegninger er oppgitt som boder/lagringsrom (i utgangspunktet sekundærrom) i takst- og tilstandsrapporter bli definert som primærrom dersom de på befaringstidspunktet for eksempel var benyttet som kontor.

Videre har det vært flere gråsoner der det har vært opp til takstmannens skjønn å definere rommet – bl.a. om rommet skal forstås som et garderoberom (sekundærrom) eller omkledningsrom (primærrom).

Plantegninger av en bolig med målebånd og linjal.
Foto: iStock

Inn med BRA, BRA-i, BRA-e og BRA-b:

Boligens totalareal skal nå oppgis som "BRA" (bruksareal) og er definert som summen av de nye underkategoriene BRA-i, BRA-e og BRA-b.

Disse underkategoriene kan forklares slik:

BRA-i (internt bruksareal):

Her inngår alt areal som er innenfor bruksenhetens omsluttende vegger. Her inngår både rom som tidligere var definert som både s-rom og p-rom. For en typisk leilighet vil alle rom i leiligheten inngå i BRA-i, også innvendige boder.

BRA-e (ekstern bruksareal):

Dette er arealer som ligger utenfor bruksenheten, men som tilhører enheten. For en typisk leilighet vil dette inkludere rom som egne kjeller- og loftsboder. For en enebolig som har lagerrom i kjeller, med ekstern/egen inngang, vil disse rommene nå bli definert som BRA-e.

BRA-b

I dette begrepet inngår innglasset balkong, veranda eller altan som ligger i tilknytning til boligen. Det er helt nytt fra 1. januar at disse arealene blir tydelig definert i arealmålingsstandarden. Frem til i dag har disse også blitt målt og definert etter takstmannens skjønn.

BRA er delt inn i flere underkategorier for å gi mer detaljert informasjon om boligens areal, inkludert BRA-i (internt bruksareal), BRA-e (eksternt bruksareal), og BRA-b (innglasset balkong).

Videre er det opprettet en ny kategori for arealer med lav himlingshøyde (ALH). Dette kan være arealer som ikke er målverdige grunnet skråtak eller lav himlingshøyde (ALH), kan opplyses som tilleggsinformasjon. BRA og ALH kan summeres for å uttrykke boligens gulvareal (GUA).

Hva betyr dette for deg?

Det er viktig å forstå at de nye reglene ikke endrer den faktiske størrelsen på boligen din. Du mister ikke eller får mer areal som følge av disse reglene. Etter en tilvenningsperiode tror vi at de nye arealmålingsreglene bil bidra til en mer presis beskrivelse av boligens arealer samtidig som de nye reglene åpner opp for mye mindre skjønn enn tidligere.

Lurer du på noe? Ta kontakt med en av eiendomsmeglerne i Attentus Eiendomsmegling i dag for en uforpliktende prat og gode råd.

Ønsker du en verdivurdering?

Ønsker du en verdivurdering av din bolig? Bruk skjemaet under, så vil du bli kontaktet av en av våre meglere.

Har du lest?