Artikler

Husk dette ved kjøp og salg av bolig

05. januar 2023

Rom i enebolig som er innredet som bibliotek. Foto.

Salgspris avhenger av hvordan boligen fremstår, standard, hvor attraktiv eiendommen er og interessen blant potensielle kjøpere. Blant disse er det en del du som boligselger selv kan påvirke.

Bilde av: Per Edmund Mordt

Per Edmund Mordt

Kanskje frykter du de røde bokstavene «TG3»? Ifølge Per Edmund Mordt, eiendomsmegler og Partner ved Attentus Eiendomsmegling på Kolbotn, trenger ikke «TG3» nødvendigvis bety noe alvorlig galt. Han råder deg til å ta kontakt med bygningskyndige, og å snakke med megler på visningen først.

Tilstandsrapport og alvorlige avvik

– Det er smart å ta i betraktning at boligens tilstand blir dokumentert med en godkjent tilstandsrapport. Ulike forhold ved boligen markeres i tilstandsrapporten med rødt, gult eller grønt. Forhold i den røde kategorien gjør generelt kjøperne mer skeptiske, sier Mordt.

En rød markering viser til en tilstandsgrad 3, også kalt «TG3» og indikerer et større/alvorlig avvik i boligen eller høy alder/slitasje. En gul markering tilsvarer «TG2» og representerer et vesentlig avvik, mens en grønn markering tilsvarer «TG1» og et mindre avvik.

– Forhold markert som røde, eller «TG3», kan være direkte knyttet til boligens alder, som det ikke er så enkelt å få gjort noe med, men det kan også være mangler som går på det elektriske anlegget, rørsystemene i huset eller manglende samsvarserklæringer, sier Mordt.

Er du i tvil om noe av det ovennevnte er som det skal, anbefaler eiendomsmegleren at du bestiller en befaring av en fagmann, for eksempel en elektriker.

– Bestill en befaring så du vet med sikkerhet at alt er i orden, og du har samtidig en positiv rapport å vise til. Oppdages det mangler, bør du sammen med eiendomsmegleren avgjøre hva som skal gjøres videre, sier han.

Han forklarer at det i utgangspunktet gjelder alle «TG3» -markeringer i tilstandsrapporten. Drøft dem med eiendomsmegleren og se hvilke grep som kan gjøres.

Håndverkstjenester og samsvarserklæring

Har det blitt gjennomført arbeid på det elektriske eller andre håndverkstjenester i boligen de seneste årene, bør du sjekke at du har samsvarserklæring (elektriker) eller dokumentasjon (andre håndverkere) fra den som har utført tjenesten.

– Har du ikke det, bør du ringe vedkommende og høre om de kan ettersende. Det gjelder alle håndverkstjenester, men spesielt elektrikere, rørleggere og annet arbeid som er gjennomført bak vegger og gulv i boligen.

Eiendomsmegleren anbefaler at du også undersøker strømforbruket i boligen din.

– Vi har aldri fått så mange spørsmål om strømforbruk som vi gjør nå. Det har lenge blitt benyttet energimerking av boliger, men nå er det virkelig i søkelyset. Undersøk strømforbruk og vær klar over at varmepumpe, vinduer med god isolasjonsevne og nye, gode panelovner vil gi positiv uttelling.

Bilde av: Per Edmund Mordt

Per Edmund Mordt

Eiendomsmegler MNEF, partner

Ønsker du en verdivurdering?

Ønsker du en verdivurdering av din bolig? Bruk skjemaet under, så vil du bli kontaktet av en av våre meglere.

Har du lest?