Artikler

Hvorfor skal du ha boligkjøperforsikring?

09. februar 2024

Villa i lanskap med hage og basseng

En boligkjøperforsikring sikrer deg nødvendig juridisk bistand, slik at du får den erstatningen du kan ha krav på, dersom det er mangler ved boligen du har kjøpt. Det kan dreie seg om alt fra skadedyr til fuktskader og konstruksjonsfeil, som selger ikke har informert deg om før kjøp.

Som eiendomsmeglere er det et spørsmål som ofte går igjen – er det nødvendig med boligkjøperforsikring?

De fleste som selger bolig i dag har boligselgerforsikring, tidligere kalt eierskifteforsikring, og Fredrik Martinsen, partner i Attentus Eiendomsmegling, er klar i sin anbefaling:

– Boligselger- eller eierskifteforsikringen dekker boligselgers ansvar etter salget dersom det dukker opp krav om mangler etter boligsalget. Så der du tidligere møtte en angrende selger som var villig til å inngå et kompromiss, møter du i dag advokater som har spesialisert seg på slike krav. Å kreve erstatning i en slik situasjon kan derfor være en utmattende og tidkrevende prosess.

Med boligkjøperforsikring får du profesjonell hjelp både til å vurdere om det er verdt å bruke krefter på å klage, og juridisk bistand til å fremme kravet dersom boligen du har kjøpt har en mangel.

– Hvorvidt du som boligkjøper ønsker denne sikkerheten, er til syvende og sist ditt eget valg. Men personlig ville jeg kjøpt boligkjøperforsikring i alle tilfeller hvor du kjøper en bruktbolig og hvor selger har forsikret seg med boligselgerforsikring, sier Martinsen.

Les også: Ikke gjør dette før du skal selge

Hus i landskap på vinteren
– Personlig ville jeg kjøpt boligkjøperforsikring i alle tilfeller hvor du kjøper en bruktbolig og hvor selger har forsikret seg med boligselgerforsikring, forteller eiendomsmegleren.

Ny avhendingslov

1. januar 2022 ble reglene i avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av brukte boliger i Norge endret. Tidligere kunne boligselger selge boligen «som den er», men med de nye endringene stilles det strengere krav til selger.

Ifølge de nye reglene kan ikke selger lenger ta generelle forbehold om tilstanden ved salg til forbrukerkjøpere. Det må opplyses om alle kjente forhold ved boligen, og opplysningene skal være korrekte. I tillegg bør selger innhente en ny type tilstandsrapport som vil gi kjøper mer og bedre opplysninger om boligen.

– En boligkjøperforsikring vil alltid gi deg juridisk rådgivning, men det er ikke alltid feilen ved boligen er en mangel ifølge avhendingsloven, og derfor ikke er en sak som kan tas videre mot selger.

Du som kjøper kan kun vinne frem dersom selger har holdt tilbake opplysninger om boligen, eller om boligen er i dårligere stand enn det som fremkommer av tilstandsrapporten. Det må også gjøres en vurdering om mangelen er påregnelig ut ifra boligens alder og tilstand.

Les også: Hvor stor er boligen min etter 1. januar 2024? Nye regler for arealmåling

Kjøkken med takvinduer i bolig
– En boligkjøperforsikring vil alltid gi deg juridisk rådgivning, men det er ikke alltid feilen ved boligen er en mangel ifølge avhendingsloven.

Krav til utbedringskostnader

Tidligere var kravet at utbedringskostnadene må utgjøre fem-seks prosent av kjøpesummen. For en bolig til 5 millioner kroner måtte altså mangelen koste minst 250 000 kroner å utbedre, før du hadde en sak du kunne ta videre.

I dag er det ingen vesentlighetskrav, men du må som kjøper selv dekke mangler opp til et beløp på 10 000 kroner. Det vil si at dersom manglene du har oppdaget koster under 10 000 kroner å reparere vil de ikke være å anse som mangler i henhold til avhendingsloven.

– Har selger bevisst holdt tilbake informasjon om boligen, gjelder imidlertid ingen nedre grense.

Les også: Boligene som ble solgt i januar

Ønsker du en verdivurdering?

Ønsker du en verdivurdering av din bolig? Bruk skjemaet under, så vil du bli kontaktet av en av våre meglere.

Har du lest?